przegoniłam bliżej

przegoniłam go bo szczekał kulawymi

(+)
na twoje miejsce przyjdzie stu każdych

(-)
mój tatata zaczynał nie kończył tak był z bliżej