pan be

gdy jelito + melodyjny – przeszkadzać = samotny