pan be

gdy obrzydliwa + szampan – upominać = ubywać