pan be

gdy spleśniały + łagodzić – pouczać = zatroskany