pan be

gdy stęchłe + raj – zakazywać = melancholia