pan be

gdy zgnilizna + dobrodziejstwo – przeszkadzać = marny