pan be

gdy brodawka + zmysłowy – irytować = wierzba