pan be

gdy obśliniona + toast – pośpiech = ubolewać