mgła nie

mgła była kiedyś malarzem potem przystał do błąkalnych

(+)
gramatyka złote obrączki podawanie kłów wartownikom

(-)
mój tatata zbierał pinezki wyrywał je z tablic starych słupów na prąd

(+)
nie mieszka nie staje się nie zginie nie