jest ja

jest nas trzech
pierwszy, ten który ma imię
obraca się, mówi ja