jest cmentarzu

jest nas trzech
trzeci ten, który zawsze się oddala, nie zna czasu ani myśli
nie leży na żadnym cmentarzu