jest chwil

jest nas trzech
drugi ten, który zawsze się zbliża
nie używa głosu, wyrywa kolce z chwil