ja ziemi

ja postoję na plecach tej ziemi, ty obejmij krzywdę po prawdzie