ja rzeczowniki

ja obejmę strach, ty pościeraj rzeczowniki