historia zwłokę

historia człowieka, który skręcił w lewo (skręci w prawo), ubiera zwłokę