czas powiedzmy

czas nam dyktuje swój oddech przeszczepia do gałązki słów nie machaj

(+)
wciąż nie ma końca ani co z tego

(+)
mój tatata zdechł wszystkie policzki był sam w powietrzu powiedzmy