00:07:51,287 –> 00:07:53,517

świat ma tylko dwie dłonie dlatego jest taki ludzki jak śmierć