00:01:08,127 –> 00:01:11,915

właściciel tego domu jutro wraca z nieznanych krajów